Рельєф

Згідно агрогрунтового районування України, територія Парку належить до сухостепової зони темно-каштанових і каштанових ґрунтів. На материковому узбережжі Джарилгацької затоки переважають середньо- і сильносолонцюваті каштанові ґрунти з численними вкрапленнями солонців. У межах Скадовського лісгоспу найбільше поширення мають сульфатно-хлоридні солончаки (17,1 %), каштаново- лучні і лучно-каштанові грунти різного ступеня солонцюватості і солончакуватості (25,5%) та їх комплекси (51,0%) (Проект …, 1975).

Грунтотвірними породами о. Джарилгач є піски, піщано-черепашкові і черепашково-піщані відклади. Піщані ґрунти на цих відкладах мають малопотужний слабкогумусований горизонт, який з глибини 15-60 см змінюється грунтотвірними породами. Завдяки високому заляганню ґрунтових вод ці ґрунти оглеєні (Проект …, 1975). Розвинений мікрорельєф, відміни в глибині залягання і ступені мінералізації ґрунтових вод зумовили різноманітність ґрунтів, строкатість і комплексність ґрунтового покриву о. Джарилгач. Перелік ґрунтових різновидів, що зустрічаються на острові, представлений в таблиці 2.5.1. Багато грунтових відмін не придатні або слабо придатні для зростання деревно-чагарникових порід. Для підвищення якості таких ґрунтів потрібно впроваджувати комплекс меліоративних та агротехнічних заходів, що у разі о. Джарилгач економічно є нерентабельним і недоцільним з природоохоронної точки зору.

Ґрунти о. Джарилгач (Проект організації …, 1975, з уточненнями)

Різновиди ґрунтів Площа
га %
Лучно-болотні і болотні ґрунти, солончаки та солоний мул на черепашково-піщаних відкладах 1056 21,3
Лучно-болотний солончаковий грунт 148 3,0
Болотний солончаковий грунт 21 0,4
Солончак сульфатно-хлоридний 667 13,5
Солоний мул 220 4,4
Дерново-піщані і супіщані ґрунти на пісках, піщано-черепашкових і черепашково-піщаних відкладах 1511 30,5
Дерновий слаборозвинений глеюватий піщаний грунт 142 2,9
Дерновий слаборозвинений слабосолончакуватий глеюватий піщаний грунт 55 1,1
Дерновий слаборозвинений середньо солончакуватий глеюватий піщаний грунт 78 1,6
Дерновий слаборозвинений слабо солончакуватий глеюватий піщаний грунт на похованих слаборозвинений і розвинених піщаних грунтах 17 0,3
Дернові слаборозвинені слабо-, середньо- та сильно солончакуваті глейові піщані грунти 17 0,3
Дерновий розвинений глеюватий піщаний грунт 18 0,4
Дерновий розвинений слабосолончакуватий глейовий піщаний грунт 396 8,0
Дерновий розвинений середньосолончакуватий глеюватий піщаний грунт 113 2,3
Дерновий розвинений сильносолончакуватий піщаний грунт 47 0,9
Дернові розвинені глейові слабо- і середньосолончакуваті піщані грунти 29 0,6
Дерновий розвинений глейовий сильносолончакуватий піщаний грунт 179 3,6
Дерновий розвинений глейовий солончаковий піщаний грунт 389 7,9
Дерновий розвинений глеюватий солончакуватий супіщаний грунт 31 0,6
Відкриті дефльовані піски 514 10,4
Піски дефльовані слабогумусовані і негумусовані 500 10,1
Піски дефльовані слабогумусовані і негумусовані на похованому розвиненому піщаному ґрунті 14 0,3
Черепашки і черепашково-піщані відклади 146 3,0
Черепашки (зустрічаються тільки у комплексах)
Черепашково-піщані відклади 146 3,0
Комплекси ґрунтів 1722 34,8
Всього 4949 100