Охорона

ПЕРЕЛІК

підрозділів і посад працівників, які входять до складу служби державної охорони

Національного  природного  парку «Джарилгацький»

директор(1);

відділ державної охорони природно-заповідного фонду(4):

начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду(1);

інженер з охорони природних екосистем(1);

інженер з охорони тваринного світу(2);

природоохоронне науково-дослідне відділення «Острів»(6):

начальник природоохоронного науково-дослідного відділення «Острів»(1);

інспектор з охорони природно-заповідного фонду(5).

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» охорона національного природного  парку «Джарилгацький» покладається на службу державної охорони, яка    входить     до    складу    служби державної охорони природно – заповідного фонду України. В своїй роботі служба охорони Парку керується Положенням про службу державної охорони природно – заповідного   фонду   України, затвердженим постановою КМУ від 14 липня 2000 р. № 1127, ЗУ «Про природно-заповідний фонд України», Положенням про Національний природний парк «Джарилгацький», Проектом організації території національного природного парку «Джарилгацький», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів.

Служба державної охорони природно-заповідного  фонду  Парку має  статус  правоохоронного  органу.  Порядок  діяльності  служби державної охорони  природно-заповідного  фонду  України,  а  також перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, визначаються Кабінетом Міністрів України. Служби державної охорони на  місцях  очолюють керівники адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Посадові  особи служби державної охорони природно-заповідного фонду Парку мають право:

вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв’язку  з порушенням  режиму  територій  та  об’єктів   природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;

перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення  на  право перебування, використання природних ресурсів та  здійснення  іншої діяльності  в  межах    відповідних    територій    та    об’єктів природно-заповідного фонду;

доставляти порушників установленого режиму з метою з’ясування особи;

складати  протоколи  про  порушення   вимог    законодавства, надсилати їх відповідним органам для притягнення  винних  осіб  до відповідальності;

вилучати  у  порушників  предмети  та  знаряддя   незаконного використання природних ресурсів,  транспортні  засоби,  відповідні документи;

проводити особистий огляд осіб, речей,  транспортних  засобів та  перевірку  знарядь  і   продукції   одержаної   в   результаті природокористування;

безперешкодно    відвідувати    підприємства,       установи, організації, судна та інші транспортні засоби в межах  відповідних територій, об’єктів природно-заповідного фонду, їх  охоронних  зон для перевірки додержання законодавства про  охорону  навколишнього природного середовища та природно-заповідний фонд;

вносити  пропозиції  до  відповідних  державних  органів  про припинення,  зупинення  чи  обмеження  будь-якої  діяльності,   що порушує вимоги законодавства про природно-заповідний фонд,  давати обов’язкові для  виконання  приписи  з  метою  усунення  порушень, виявлених  у  межах  територій  та  об’єктів  природно-заповідного фонду.

     Посадові особи служби державної охорони природно-заповідного  фонду України під час виконання службових обов’язків мають право на носіння форми встановленого зразка, табельної зброї та інших
спеціальних засобів відповідно до законодавства України.
Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист посадових осіб служби державної охорони та інших служб, що здійснюють охорону територій та об’єктів природно-заповідного фонду.