Офіційні документи

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20210808#Text

Положення про НПП “Джарилгацький”

https://mepr.gov.ua/documents/3242.html