Екологічна освіта

Основним напрямом екологічної освіти Парку є  робота, направлена на організацію екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення  до збереження природної спадщини.

В свої й роботі керується Положенням про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду, відповідно до наказу Мінприроди  від 26.10.2015 № 399,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  від 11.11.2015 р. за № 1414/27859 , яке визначає пріоритети і основні напрями екологічної освітньо-виховної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку заповідної справи в Україні.

Парк  сприяє   розвитку природоохоронного та екологічного руху з залученням усіх верств населення:  від органів влади та місцевого самоврядування, установ , підприємств, громадських  екологічних організацій до  закладів освіти та волонтерів.

Найбільшої уваги надається  екологічному вихованню шкільної та студентської молоді. Проводяться просвітницькі заходи у вигляді тематичних уроків, приурочених екологічним датам,  лекцій – презентацій, конкурсів, круглих столів, вікторин.

       

  

Залучаємо населення, особливо підростаюче покоління, до природоохоронних заходів та акцій.

           

Підвищення рівня екологічної культури,екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах міста здійснюється шляхом розповсюдження друкованої поліграфічної продукції, організацією лекцій – презентацій тощо.

  

Також приймаємо участь  у конкурсах, виставках, та як  співорганізатори  у фестивалях екологічного спрямування  як районного так і всеукраїнського масштабу.

    

З метою поширення екологічних знань та з метою детальнішого ознайомлення з унікальними природними комплексами на території Парку розроблено  науково-пізнавальні, навчальні екологічні стежки та проводяться екскурсії.

      

Плануються експедиції, науково-дослідні практичні роботи з учнівською молоддю, шляхом виконання спільних проектних робіт  та проведення наукових виробничих практик  для студентів.

     

На  веб – сайтах установи, в соц мережах , засобах масової інформації  розміщуються статті екологічного спрямування, ознайомчі, пов`язані з організацією та роботою Парку.

Ведеться активна робота по запровадженню волонтерського руху в Парку.